NIEUW! Boekje grammatica (redekundig en taalkundig ontleden) voor de bovenbouw

26 oefeningen - 8 zinnen per oefening -  redekundig en taalkundig ontleden - incl. antwoordenboekje en samenvatting voor de leerlingen

Met dit boekje kun je jouw leerlingen in de bovenbouw laten oefenen met redekundig en taalkundig ontleden! Het boekje bestaat uit 26 onderdelen (13 onderdelen redekundig en 13 onderdelen taalkundig ontleden) met 8 zinnen per onderdeel. Bij het boekje wordt ook een antwoordenboekje geleverd en samenvatting geleverd. 

Alle bestanden worden, na betaling, als pdf verzonden via de mail.

€ 6,50

Oefenboekje 1 werkwoordspelling (incl. antwoorden)

25 oefeningen - 9 zinnen per oefening - 1 oefening per dag - voor 5 weken oefenstof

 

Wil jij jouw leerlingen elke dag even laten oefenen met de verschillende tijden van werkwoordspelling (tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooid deelwoord)? Met dit boekje heb je voor 5 weken oefenstof. Door de kinderen elke dag even kort te laten oefenen, blijft het leuk en leerzaam voor ze.

 

Het oefenboekje wordt digitaal als een PDF-bestand geleverd.

Tip: print het bestand dubbelzijdig en snijd het daarna doormidden. Je hebt dan meteen twee boekjes!

€ 6,50

Oefenboekje 2 werkwoordspelling (incl. antwoorden)

25 oefeningen - 8 zinnen per oefening - 1 oefening per dag - voor 5 weken oefenstof

 

Wil jij jouw leerlingen elke dag even laten oefenen met de verschillende tijden van werkwoordspelling (tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord en bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord)? Met dit boekje heb je voor 5 weken oefenstof. Door de kinderen elke dag even kort te laten oefenen, blijft het leuk en leerzaam voor ze.

 

Het oefenboekje wordt digitaal als een PDF-bestand geleverd.

Tip: print het bestand dubbelzijdig en snijd het daarna doormidden. Je hebt dan meteen twee boekjes!

€ 6,50

Oefenboekje 3 werkwoordspelling (incl. antwoorden)

25 oefeningen - 9 zinnen per oefening - 1 oefening per dag - voor 5 weken oefenstof

 

Wil jij jouw leerlingen elke dag even laten oefenen met de verschillende tijden van werkwoordspelling (tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooid deelwoord)? Met dit boekje heb je voor 5 weken oefenstof. Door de kinderen elke dag even kort te laten oefenen, blijft het leuk en leerzaam voor ze.

Dit boekje bevat meer scheidbare en onregelmatige werkwoorden en is dus iets moeilijker dan boekje 1 en 2.

 

Het oefenboekje wordt digitaal als een PDF-bestand geleverd.

Tip: print het bestand dubbelzijdig en snijd het daarna doormidden. Je hebt dan meteen twee boekjes!

€ 6,50

Oefenboekje 1 en 2 werkwoordspelling voor de bovenbouw (groep 7/8)

Wil je jouw leerlingen elke dag even laten oefenen met de verschillende tijden van werkwoordspelling (tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord en bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord)? Dan zijn deze boekjes daar heel geschikt voor!

Dit pakket bestaat uit 2 oefenboekjes. Beide boekjes bevatten 25 oefeningen met 8 tot 9 zinnen per oefening. Door de leerlingen elke dag 1 oefening te laten maken, oefenen ze intensief met de verschillende tijden van werkwoordspelling! Na 10 weken hebben ze met ruim 400 werkwoorden uit verschillende categorieën geoefend! De leerlingen kunnen tevens hun ontwikkeling bijhouden in de boekjes.

 

Het pakket wordt digitaal geleverd en bestaat uit de volgende PDF-documenten*:

- Korte handleiding hoe je de boekjes kunt inzetten in jouw klas

- Oefenboekje 1 werkwoordspelling (tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord)

- Oefenboekje 2 werkwoordspelling (tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord en bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord)

- Antwoorden oefenboekje 1

- Antwoorden oefenboekje 2

- 1 poster met ruim 200 zwakke werkwoorden

- 1 poster met ruim 200 sterke werkwoorden

 

*De documenten zijn zo ontworpen dat je snel en eenvoudig boekjes kunt printen.

Dit pakket bestaat uit 2 oefenboekjes werkwoordspelling voor groep 7/8 (incl. antwoordenboekjes) en 2 posters met ruim 400 werkwoorden

€ 12,50

  • Beschikbaar

Oefenboekje 1, 2 en 3 van werkwoordspelling voor de bovenbouw

3 boekjes - 75 oefeningen - 8 of 9 zinnen per oefening - 1 oefening per dag - voor 15 weken oefenstof

 

Wil jij jouw leerlingen elke dag even laten oefenen met de verschillende tijden van werkwoordspelling (tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord en bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord)? Met dit boekje heb je voor 15 weken oefenstof! Door de kinderen elke dag even kort te laten oefenen, blijft het leuk en leerzaam voor ze.

Er komen ruim 600 verschillende werkwoorden uit alle categorieën aan bod!

 

Het pakket wordt digitaal geleverd en bestaat uit de volgende PDF-documenten:

- Korte handleiding hoe je de boekjes kunt inzetten in jouw klas

- Oefenboekje 1 - invulboekje (tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooid deelwoord)

- Oefenboekje 1 - antwoorden

- Oefenboekje 2 - invulboekje (tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord en bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord)

- Oefenboekje 2 - antwoorden

- Oefenboekje 3 - invulboekje (tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooid deelwoord)

- Oefenboekje 3 - antwoorden

 

Tip: print het bestand dubbelzijdig en snijd het daarna doormidden. Je hebt dan meteen twee boekjes!

€ 16,00


Werkwoordenkaartjes

Deze set bestaat uit ruim 500 kaartjes met zwakke, sterke en onregelmatige werkwoorden. De kaartjes kun je op verschillende manieren inzetten tijdens de lessen werkwoordspelling. Op de voorkant van het kaartje staat het hele werkwoord (de infinitief). Op de achterkant van het kaartje vind je de vervoegingen in de tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooide tijd. Ook het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord staat aangegeven.

De set wordt geleverd in een PDF-document. De kaartjes zijn eenvoudig dubbelzijdig te printen en te snijden. Het formaat van de kaartjes is A7.

Tip: Print de kaartjes op A4-papier van 100 gram. Zo heb je langer plezier van de kaartjes!

 

Dobbelspeltip:

Voor deze activiteit hebben de kinderen het volgende nodig:

- één dobbelsteen per groepje

- een wisbordje, whiteboardstift en doekje per leerling

 

Maak groepjes van 4 leerlingen. Elk groepje krijgt een stapel kaartjes. Deze stapel leggen ze (met het hele werkwoord naar boven) in het midden op tafel. Om beurten gooien de kinderen met de dobbelsteen. Het aantal ogen geeft aan welke handeling de kinderen moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld:

1. Schrijf de ik-vorm op van het werkwoord.

2. Schrijf de hij-vorm op van het werkwoord.

3. Schrijf het enkelvoud in de verleden tijd op van het werkwoord.

4. Schrijf het meervoud in de verleden tijd op van het werkwoord.

5. Schrijf het voltooid deelwoord en bijvoeglijk gebruik voltooid deelwoord op van het werkwoord.

6. Gooi nog een keer met de dobbelsteen. Het aantal ogen geeft aan in welke tijd en vorm je een zin moet maken met het werkwoord.

De set werkwoordspellingkaartjes, bestaande uit ruim 500 zwakke, sterke en onregelmatige werkwoorden, wordt geleverd in een PFD-bestand. De kaartjes zijn snel en eenvoudig dubbelzijdig te printen en te snijden.

€ 8,95

  • Beschikbaar