Rekenen

KERSTREKENQUIZ VOOR 5 T/M 8

De laatste week voor de kerstvakantie staat bij iedereen altijd geheel in het teken van kerst. Door alle gezellige drukte en hectiek gebruik ik deze week vooral om te herhalen en verdiepen. Spelenderwijs laat ik kinderen oefenen met de aangeboden lesstof van (werkwoord)spelling, rekenen en taal. Voor de groepen 5 t/m 8 heb ik een kerstrekenquiz gemaakt. Je kunt deze hieronder downloaden. Voel je vrij om de quiz aan te passen aan het niveau van je groep.

Veel plezier ermee!

 

Kerstrekenquiz groep 5

Kerstrekenquiz groep 6

Kerstrekenquiz groep 7

Kerstrekenquiz groep 8

Antwoorden kerstrekenquiz groep 5 t/m 8

DROOMAPPARTEMENT ONTWERPEN

Wil je in de bovenbouw extra oefenen met schaal en meten? Laat de kinderen dan hun eigen droomappartement op schaal ontwerpen!

Je kunt het voor sterke rekenaars moeilijker maken door eisen te stellen aan de oppervlakte van bepaalde ruimtes. Daarnaast zouden de ruimtes niet de vorm mogen hebben van een rechthoek en een vierkant.

Je kunt natuurlijk ook de schaal aanpassen!

Kortom, een goede, leerzame en leuke opdracht voor alle kinderen! Veel plezier!
Download hier het ruitjespapier (A3-formaat).

Download hier het werkblad.

BOEKJES AUTOMATISEREN

Automatiseren is een belangrijk onderdeel van de rekenles. Het sluit ook aan bij een van de breinleerprincipes: herhaling. Herhaling is nodig om de leerstof op te slaan in langetermijngeheugen.

Samen met een collega heb ik 18 automatiseringsboekjes gemaakt, die doelgericht in te zetten zijn in de groepen 3 t/m 8. Deze boekjes kun je inzetten als oefenmateriaal, maar ook om te kijken of jouw leerlingen bepaalde onderdelen van rekenen hebben geautomatiseerd.

 

Hieronder zijn de boekjes te downloaden. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden!

1. Plussommen tot 10

2. Minsommen tot 10

3. Splitsingen tot 10

4. Volgend tiental bepalen (1 verder)

5. Vorig tiental bepalen (1 terug)

6. Springen op de getallenlijn (10 verder)

7. Springen op de getallenlijn (10 terug)

8. Plussommen tot 20 (over het tiental)

9. Minsommen tot 20 (over het tiental)

10. Plussommen tot 100 (tiental erbij)

11. Minsommen tot 100 (tiental eraf)

12. Plussommen tot 100 (over het tiental)

13. Minsommen tot 100 (over het tiental)

14. Plus- en minsommen tot 100 (over het tiental)

15. Tafels 2 t/m 5 en 10

16. Tafels 6 t/m 9

17. Deeltafels 2 t/m 5 en 10

18. Deeltafels 6 t/m 9


FLITSKAARTEN REKENEN (BB)

Met deze flitskaarten kunnen kinderen in tweetallen de strijd met elkaar aangaan. Print de kaartjes en leg ze op een stapel in het midden van de tafel (met de som naar boven gericht). Wie als eerste het antwoord van de som roept, krijgt het kaartje. De antwoorden staan op de achterkant, waardoor kinderen het zelf kunnen controleren. Leuk om in te zetten tijdens een circuit of als start van de rekenles.

 

Tip: leg een leeg kaartje boven op de stapel, zodat de kinderen de eerste som nog niet kunnen zien. Door de kaartjes 2 keer dubbelzijdig te printen, hoef je de kaartjes niet dubbel te vouwen en heb je gelijk twee setjes flitskaarten.

 

Download hieronder de flitskaartjes:

- Flitskaartjes plus- en minsommen

- Flitskaartjes grote keersommen

- Flitskaartjes metriek

- Flitskaartjes procenten

 

Heb jij nog een leuke suggestie voor de flitskaartjes? Laat het mij dan weten! Wie weet kan ik deze voor je maken.


REKENKAARTEN (BOVENBOUW)

Voor de bovenbouw (groep 7 en 8) heb ik rekenkaarten ontwikkeld, zodat de kinderen in groepjes kunnen oefenen met de verschillende rekendomeinen. Leuk om ook als spelvorm in te zetten. Elke kaart bevat sommen op verschillende niveaus.

Wanneer kinderen een kaart hebben, laten ze deze controleren bij de leerkrachten en nemen vervolgens een nieuwe kaart mee.

De rekenkaarten zijn te gebruiken als alternatief voor een gewone rekenles. Jij, als leerkracht, hebt dan de mogelijkheid om te bekijken hoe jouw leerlingen rekenen.

 

Tip: vorm groepjes met kinderen van verschillende niveaus. Op die manier kunnen ze van elkaar leren.

 

Download hieronder de rekenkaarten.

Let op: dit is nog een conceptversie. Mocht je dus een fout ontdekken op een van de kaarten, dan hoor ik het graag!

- Rekenkaarten bewerkingen

- Rekenkaarten breuken, procenten en verhoudingen

- Rekenkaarten getalbegrip

- Rekenkaarten meten

 

 

 


REKENQUIZZEN (BOVENBOUW)

Kinderen houden van spelletjes! Laat ze daarom in tweetallen af en toe een rekenquiz spelen. Laat ze eerst alle opdrachten maken. Schat zelf even in hoeveel tijd ze voor elke vraag nodig hebben. Bespreek na afloop alle antwoorden.

Duur van de les:  ± 60 minuten

 

Download hieronder de verschillende quizzen:

- Rekenquiz groep 8 (midden)

 


TAFELSPEL: VIER OP EEN RIJ

Elk spel kan door twee kinderen tegelijk worden gespeeld. Print vooraf de kaartjes op twee verschillende kleuren papier (zie het voorbeeld hierboven). Elk kind krijgt een eigen kleur en maakt een stapeltje van de kaartjes en legt dit omgedraaid op tafel.

De bovenste vijf kaartjes van iedere stapel mogen worden omgedraaid. Om beurten mag een kind één van zijn of haar kaartjes op het speelveld leggen. De bedoeling is om zo snel mogelijk vier op een rij te krijgen. De kinderen mogen ook kaartjes op elkaar leggen (maximaal twee), om het zo moeilijker te maken voor de ander.

De kaartjes en het speelbord zijn hieronder te downloaden.

 

- Speelbord vier op een rij

- Kaartjes vier op een rij


EXIT TICKETS

Wil je aan het eind van de les controleren of jouw leerlingen de aangeboden lesstof begrijpen? Gebruik dan een exitticket.

 

Voorbeeld bij rekenen:

Toon drie verschillende sommen (op drie verschillende niveaus) op bord. Laat de kinderen een som naar keuze uitrekenen. (Tip: geef niet aan wat de makkelijkste en moeilijkste som is en laat dit de kinderen zelf ontdekken.)

Bespreek daarna de sommen en laat ze vervolgens de exittickets inleveren. Zo kun je heel snel zien hoe ze de sommen hebben uitgerekend en wie de lesstof begrijpt!

 

Download hier de exittickets.

REKENEN MET SMARTIES

Veel kinderen vinden 'breuken' het saaiste en moeilijkste rekenonderdeel. Na mijn breukenles met smarties konden mijn leerlingen veel beter breuken vergelijken, vereenvoudigen, optellen en aftrekken.

Het enige wat je nodig hebt is voor ieder kind een doosje smarties. In elk doosje zitten ongeveer 40 smarties in 8 verschillende kleuren. Ik heb ervoor gezorgd dat elk kind 40 smarties had. 40 kun je namelijk door een hoop getallen delen, waardoor het een ideaal aantal is als je breuken wilt vereenvoudigen.

 

Start van de les.

Voordat mijn leerlingen een doosje kregen, heb ik eerst een korte instructie gegeven op het bord. Van tevoren had ik al wat sommen gemaakt met smarties en hier foto's van gemaakt. Deze foto's toonde ik op het bord en gebruikte ik bij mijn instructie.

 

Begeleid inoefenen en verwerking

Na mijn instructie mochten de zelf oefenen met hun smarties. In het begin gaf ik de opdrachten, later mochten kinderen ook zelf sommen bedenken. Een opdracht zou kunnen zijn: welk deel van alle smarties is blauw? Of: neem alle rode, groene en gele smarties. Welk deel hiervan is rood? Het leuke van deze rekenles was dat de antwoorden per kind konden verschillen. Ik liet daarom de kinderen steeds hun antwoorden uitwisselen in hun groepje, zodat ze elkaar ook konden helpen.

 

Je kunt natuurlijk alle kanten op met zo'n les, als het lesdoel van tevoren maar duidelijk is voor jou en de leerlingen!


REKENDOBBELSPEL

Voor dit rekenspel heb je een of twee grote dobbelstenen nodig. Dit spel kun je het beste spelen in een grote ruimte (gymzaal of aula bijv.).
Leg de 6 setjes rekenkaarten op verschillende plekken in de ruimte en geef deze plekken een nummer (1 t/m 6).

Maak van tevoren groepjes van 3 of 4 kinderen (met verschillende niveaus).
De groepjes gooien om beurten met de dobbelsteen. Gooi je bijvoorbeeld 3, dan ren je met je groepje naar plek 3. Daar pak je een rekenkaartje. Het groepje maakt de sommen die op dat rekenkaartje staan en controleren de antwoorden bij de leerkracht als ze klaar zijn. Elk antwoord dat goed is, levert 1 punt op. Welk groepje scoort de meeste punten?

De rekenkaarten zijn hieronder te downloaden:
- optellen

- aftrekken

- vermenigvuldigen

- delen

- meten

- procenten en breuken


MILJOENENJACHT (BOVENBOUW)

Wil je de kinderen laten oefenen met het uitspreken van de getallen tot een miljoen? Speel dan het bekende spel 'Miljoenenjacht' met jouw klas!

Wat moet je doen?

1. Print de 20 cheques (zie de downloads hieronder)

2. Pak 20 enveloppen (A5-formaat) en nummer alle enveloppen.

3. Stop (zonder te kijken) in elke envelop een cheque.

4. Hang de enveloppen ergens op in de klas (bijvoorbeeld met een magneetje op het whiteboard).

5. Download de speluitleg en bespreek deze met de leerlingen.

6. Laat het spel beginnen!

 

Tips:

- Laat één leerling de geluksenvelop kiezen. Je kunt deze ook met de hele klas bepalen.

- Laat alle leerlingen een keer een envelop openen en het bedrag op de cheque uitspreken.

- Laat de kinderen in groepjes het bod van de leerkracht bespreken.

- Speel dit spel meerdere keren per week of periode en houd de eindscores bij op het bord. Hier kun je ook weer rekenactiviteiten aan koppelen.

 

Download hieronder de bestanden:

- Speluitleg

- Cheques


SAMENGESTELDE FIGUREN

Met deze 20 rekenkaarten kunnen kinderen alleen, in tweetallen of in groepjes de oppervlakte en omtrek van verschillende samengestelde figuren uitrekenen.

 

Download hier de kaarten.