Kraak de code!

Hieronder vind je enkele voorbeelden van activiteiten waarbij ik de kluis heb ingezet. De code van de kluis kun je steeds opnieuw instellen en kun je zo lang maken als je zelf wilt.

 

Spelling: maak een dictee met (moeilijke) woorden die de afgelopen periode aan bod zijn gekomen. In 'Word' kun je een antwoordblad maken waarop de kinderen de woorden kunnen schrijven. Door een tabel te maken, kunnen de kinderen elke letter in een apart hokje schrijven. Van boven naar beneden lees je dan bijvoorbeeld (in woorden) de code van de kluis.

 

Rekenen: in de bovenbouw leren kinderen rekenen met grote getallen (tot wel 1 miljard). Schrijf op het bord enkele getallen (op verschillende manieren) en laat de kinderen deze op volgorde zetten van klein naar groot. Je kunt het middelste getal bijvoorbeeld nemen als kluiscode. 

 

Natuur: vraag de kinderen enkele botten of onderdelen van het menselijk lichaam te benoemen. Dit kun je doen door ze een blad te geven met daarop het menselijk skelet en/of de organen. Wanneer je de letters in de gekleurde vakjes achterelkaar plakt, vind je de code. Zie hiervoor de foto hiernaast.