Twee boeken die je gelezen moet hebben

Deze herfstvakantie heb ik veel onderwijskundige literatuur gelezen, waaronder de boeken 'Jongens zijn slimmer dan meisjes - 35 mythes over leren en onderwijs' en '10 mindframes om leren zichtbaar te maken - denkkaders voor goede leraren en docenten'. Beide boeken kan ik je ten zeerste aanbevelen! 

 

Jongens zijn slimmer dan meisjes

Over leren en onderwijs doen de grootste mythes de ronde. In dit boek worden de 35 grootste onderwijsmythes beschreven en uitgelegd. Zo wordt bijvoorbeeld uitgelegd waar de mythe over de verschillende leerstijlen vandaan komt (o.a. omdat we hokjesdenken interessant vinden) en zie je dat de resultaten uit veel onbetrouwbare onderzoeken als waarheid worden aangenomen.

Tot mijn grote schrik heb ik zelf ook altijd in een aantal mythes geloofd (laat dat ook vaak de bedoeling van mythes zijn). Een voorbeeld hiervan is de bekende leerpiramide, waarin wordt verondersteld dat we gemiddeld 10% onthouden van wat we lezen, 20% van wat we horen, 30% van wat we zien, etc. Verhoudingen die totaal niet blijken te kloppen! Eigenlijk ook wel logisch als je er goed over nadenkt, maar op een of andere manier heb ik deze piramide altijd als waarheid aangenomen.

 

10 mindframes om leraren zichtbaar te maken

In het boek 'Visible Learning' van John Hattie worden verschillende effecten op leerprestaties beschreven. Het boek is gebaseerd op meer dan 800 meta-analyses van meer dan 52.000 onderzoeken. Deze metastudie heeft tussen de 15 en 20 jaar gekost en er waren naar schatting 250 miljoen leerlingen bij betrokken. Uit de meta-analyses kwam naar voren dat vrijwel alle acties van de leerkracht effect hebben op het leergedrag.

In het boek '10 mindframes om leren zichtbaar te maken' gaan ze d.m.v. denkkaders verder in op de effecten die leraren hebben op het leergedrag. Hoe leraren denken over hun werk, over hun interventies, hun leerlingen en hun impact spelen een grote rol. Goede leraren kunnen niet alleen antwoord geven op de vraag wat ze doen, maar ook op de vragen hoe en waarom ze doen wat ze doen. Als uitgangspunt nemen ze de toespraak 'Hoe grote leiders aanzetten tot acties' van Simon Sinek uit 2009, waarin hij zijn 'Gouden Cirkel' als voorbeeld gebruikt.

 

De denkkaders in het boek worden met duidelijke voorbeelden uitgelegd. Met behulp van vragenlijsten, oefeningen en checklisten kunnen leerkrachten deze denkkaders ook eigen maken, zodat het boek ook wel als werkboek kan worden gezien.